Duurzaamheid

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid. Naast het willen kweken van een mooi kwalitatief product willen wij dat op een verantwoorde en duurzame manier doen. Daarom heeft Kwekerij Sikkes bewust gekozen voor:

MPS-ABC

Wij doen al jaren mee aan het milieucertificaat MPS-ABC van MPS (More Profitable Sustainability). MPS-ABC is het certificaat in de sierteelt. Het certificaat wordt ook wel de milieumeetlat genoemd. Op basis van onze verbruiksregistraties op de thema’s gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en water worden onze milieuprestaties gemeten. We scoren structureel een MPS-A score, waar we met recht trots op zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de website van MPS.

MPS-GAP

Wij zijn er trots op dat wij ons MPS-GAP certificaat hebben behaald! MPS-GAP is het certificaat wat gericht is op de supermarktketens. MPS-GAP is officieel gebenchmarkt met GLOBALG.A.P. Hier zijn eisen geformuleerd voor de productie op het gebied van: veiligheid, duurzaamheid en traceerbaarheid. Maar het MPS-GAP certificaat gaat verder en kijkt ook naar verbruik gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, onderhoud en risico-reductie

Meer informatie kunt u vinden op de website van MPS.

Volgjebloemofplant.nl

Onze actuele prestaties op het gebied van duurzaamheid zijn te vinden op www.volgjebloemofplant.nl.

Ons MPS-nummer is 602755.

MPS-ProductProof (pilot)

In 2016 hebben wij deelgenomen aan de pilot van MPS-ProductProof. MPS-ProductProof is de transarantie tool als het gaat om gebruik van werkzame stoffen. Mogelijkerwijs is deelname aan MPS-ProductProof onze volgende stap in duurzaamheid.

Meer informatie kunt u vinden op de website van MPS